Nếu hợp đồng chưa ký chính thức mà khách hàng hủy ngang khi đang giao dịch thì sẽ giải quyết ra sao?

Hỏi: Chào Luật sư, tôi có câu hỏi mong được anh/chị giải đáp với ạ! Chúng tôi là công ty chuyên về dịch vụ báo cáo thuế, có ký hợp đồng với một đối tác khách hàng, cần thuê làm dịch vụ khai báo thuế từ ngày 18/07/2022. Công ty tôi cung cấp nhân sự theo đúng các thỏa thuận ban đầu, nhưng đến tháng 9/2022 khách hàng thông báo thuê người khác nên muốn chấm dứt hợp đồng và đề nghị trả thêm 3.500.000đ xem như chi phí đền bù. Trong khi hợp đồng kéo dài đến tháng 12/2022 nên công ty tôi không đồng ý sự thỏa hiệp này bởi chúng tôi muốn được thực hiện đúng cam kết hợp đồng, cũng như trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho người lao động mà chúng tôi cung ứng. Tuy nhiên, hợp đồng thuê dịch vụ chỉ có bên tôi đóng dấu, ký tên đại diện vì khi đó khách hàng chưa đăng ký giấy phép kinh doanh nên mới ký nháy trước. Liệu như vậy có hợp lệ nếu như chúng tôi đề nghị khách hàng thanh toán cho toàn bộ chi phí hợp đồng hay không? (Độc giả tại Đức Hòa, Long An)

Đáp: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đến Trang Viết Việt Nam. Dựa theo nội dung và hợp đồng mà bạn cung cấp, chúng tôi có chuyển tới Luật sư Phan Thanh Quyền trực thuộc Đoàn Luật Sư TP. HCM có những chia sẻ, được trích dẫn nguyên văn như sau:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 3 BLDS 2015:Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng”. Những cam kết thỏa thuận trong hợp đồng giữa công ty bạn và khách hàng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức thì đều có hiệu lực thực hiện đối với các bên.

Mặt khác, theo khoản 1 Điều 401 BLDS 2015 “Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác”. Bên cạnh theo khoản 4 Điều 400 BLDS có chỉ rõ, hợp đồng được giao kết bằng văn bản, hiệu lực hợp đồng sẽ tính từ thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản. Trong trường hợp khách hàng không ký vào hợp đồng nhưng đã thể hiện sự chấp nhận bằng một hình thức chấp nhận khác (vd: điểm chỉ, đóng dấu trên hợp đồng) thì hình thức đó vẫn có giá trị như chữ ký pháp lý, và tại thời điểm thể hiện sự chấp nhận trên văn bản, sẽ có hiệu lực hợp đồng phát sinh.

Như theo thông tin mà công ty bạn cung cấp, khách hàng chưa ký vào hợp đồng, cũng không thể hiện bằng hình thức khác như điểm chỉ hay đóng dấu trên hợp đồng. Tuy vậy, đại diện bên công ty bạn và đại diện khách hàng có tiến hành ký nháy (ở góc phải hợp đồng). Cộng thêm thời điểm, ngày 18/7/2022 đến tháng 9/2022 công ty bạn đã cử nhân viên sang công ty khách hàng để hỗ trợ cung cấp dịch vụ kế toán theo đúng nội dung hợp đồng và bên khách hàng cũng không có bất kỳ phản đối nào. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng đã thừa nhận hợp đồng giữa các bên.

Khách hàng hủy ngang khi còn hiệu lực hợp đồng, nhưng bên khách chỉ ký nháy chưa có chính thức. Hợp đồng này sẽ giải quyết ra sao…

Ảnh minh họa khách hàng ký nháy bên góc phải hợp đồng

Từ lẽ trên, có thể thấy rằng hợp đồng giữa công ty bạn và khách hàng đã phát sinh hiệu lực đối với các bên và không bị vô hiệu. Vì vậy, dựa vào căn cứ khoản 1 và khoản 5 Điều 428 BLDS quy định:

“1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng”.

Bên cạnh, Hợp Đồng Dịch Vụ của bạn gửi về cho chúng tôi, có ghi thời hạn hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán mà công ty bạn ký kết với bên khách hàng sẽ đến hết tháng 12/2022. Nhưng mới tháng 9/2022 khách hàng muốn tự ý chấm dứt hợp đồng, trong khi đó ở Điều 4 hợp đồng dịch vụ của bạn với khách hàng có quy định: “Hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng khi nhận thấy không còn phù hợp và cần thiết, trước khi chấm dứt hợp đồng phải báo trước cho bên kia bằng văn bản ít nhất 30 ngày”. Như vậy, khách hàng muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải chứng minh được rằng hợp đồng dịch vụ giữa các bên là không còn phù hợp và cần thiết để chấm dứt, mặt khác phải thực hiện báo trước bằng văn bản cho công ty bạn ít nhất 30 ngày. Do vậy, việc khách hàng tự ý chấm dứt hợp đồng mà không thỏa một trong hai điều kiện trên thì đều xem là vi phạm hợp đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty bạn.

Tuy nhiên để yêu cầu bồi thường thiệt hại phải có đủ 03 yếu tố sau:

Thứ nhất, có hành vi vi phạm hợp đồng. Hành vi tự ý chấm dứt hợp đồng của khách hàng không có căn cứ và không báo trước theo hợp đồng xem là hành vi vi phạm hợp đồng.

Thứ hai, có thiệt hại thực tế. Tức là hành vi vi phạm hợp đồng của khách hàng gây ra thiệt hại cho công ty bạn. Đồng thời, công ty bạn phải chứng minh có thiệt hại thực tế mà công ty phải chịu do vi hành vi phạm hợp đồng của khách hàng gây ra.

Thứ ba, hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại. Nghĩa là hành vi tự ý chấm dứt hợp đồng của khách hàng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại cho công ty bạn.

Mức bồi thường thiệt hại sẽ do các bên tự thỏa thuận. Trong trường hợp không tự thỏa thuận sẽ được xác định theo quy định của pháp luật như sau:

Theo khoản 2 Điều 419 BLDS 2015 thì người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

Theo khoản 2 Điều 302 Luật Thương mại 2005 tính giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Một khi đã đáp ứng đủ 03 yếu tố trên, mới có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại, nhưng nếu không thỏa thuận được mức bồi thường thiệt hại, sẽ tính giá trị bồi thường bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp do hành vi vi phạm hợp đồng của khách hàng gây ra, cộng với khoản lợi trực tiếp mà đáng lẽ công ty bạn được hưởng nếu không có sự vi phạm hợp đồng của khách hàng, ở đây có thể hiểu là nếu khách hàng không chấm dứt hợp đồng thì khoản lợi đó sẽ thuộc về công ty bạn.

Tóm lại, công ty bạn hoàn toàn có thể đề nghị khách hàng thanh toán toàn bộ chi phí theo đúng hợp đồng nếu như công ty bạn chứng minh được hành vi vi phạm hợp đồng của khách hàng (vi phạm cả về nghĩa vụ báo trước và không chứng minh được căn cứ chấm dứt); thiệt hại thực tế, trực tiếp mà công ty bạn phải chịu do hành vi vi phạm của khách hàng gây ra, cũng như khoản lợi trực tiếp đáng lẽ được nhận nếu không có hành vi vi phạm hợp đồng của khách hàng, và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại của công ty bạn. Tuy nhiên, nếu khách hàng có căn cứ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà vi phạm nghĩa vụ báo trước, trường hợp này họ chỉ bồi thường thiệt hại do không báo trước chứ không thể yêu cầu khách hàng thanh toán toàn bộ chi phí hợp đồng như đã nêu trên.

Mong rằng, giải đáp tư vấn của Luật sư Phan Thanh Quyền sẽ giúp bạn phần nào tháo gỡ vướng mắc. Chúc bạn mọi việc suôn sẻ và thành công.

Nguồn Trang Viết Việt Nam

*Nhằm muốn hỗ trợ kiến thức Pháp Luật cho độc giả, Trang Viết Việt Nam đã phối hợp cùng với đoàn Luật sư, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm tại cơ quan chính phủ để bảo trợ thông tin tư vấn. Nếu các bạn có câu hỏi nào đang quan tâm, xin hãy gửi về hộp thư contact@trangviet.vn, nội dung sẽ được bộ phận chuyên môn tiếp nhận.

Bài viết khác:

Không để người mẹ đơn độc chịu đựng nỗi đau mất con
Người cha cầu cứu: “Xin hãy lấy não của tôi thay cho con gái tôi”
Đừng bao giờ để áp lực cuộc sống ‘ngăn cách’ tình thân với Cha Mẹ
Đừng bao giờ bị 'mắc bẫy' cờ bạc lô đề giống như tôi
Oprah Winfrey: “Thất bại là một vị thầy tuyệt vời nhất”
Geri Halliwell: Không phải ‘cha dượng mẹ kế’ nào cũng xấu tính
Phương pháp thực hành sống điềm tĩnh và khiêm tốn của người xưa
Cách vượt qua tâm lý mặc cảm khi phải đối diện những ngôn từ chê bai xúc phạm
Các hiệu ứng nào gây nên cơn sốt 'Truyền Thông Booking Media'?
9 thói quen sai lầm phổ biến khiến người bán mất khách nhiều nhất
Dấu hiệu suy giảm may mắn và phương pháp phục hồi
Tại sao phụ huynh nên cho con 'Du học Canada từ bậc trung học'?
Câu chuyện tình bạn giữa Thói Xấu và Thói Tốt
Hãy quý ơn những người đã giúp đỡ tinh thần cho ta vì lý do này
Có nên kết thân với người yêu cũ hay không?
Thị trường Châu Á mỗi năm mang lại hàng tỷ USD cho hãng ‘đồng hồ thượng lưu’ Richard Mille
Đã đến lúc phải xóa bỏ tư tưởng ‘mẹ chồng nàng dâu’
Thu Thủy Phiên Dịch Đài Loan: "Dịch Thuật PLG đã có hơn 2.000 cộng tác người Việt ở 15 quốc gia"
Nguyên nhân rạn nứt và cách ‘nuôi dưỡng’ tình bạn
Sương Phạm: “Tính trung thực có thể tìm lại những giá trị đã mất”
5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Độc giả
1 năm trước

Nhờ luật sư chia sẻ nên mới biết nhiều luật định, thực tế còn nhiều khách hàng không coi trọng chữ tín và chẳng giữ đúng cam kết hợp đồng, do vậy cần làm hợp đồng để tránh phiền phức về sau.

Visonle
1 năm trước

Luật sư này trả lời rất chi tiết và rõ ràng

Minh Hảo
1 năm trước

Bài viết xuất sắc, viết chi tiết, rõ ràng, phân tích logic. Cám ơn PLG đã đóng góp bài viết để đem thêm kiến thức cho người đọc. Chúc PLG ngày càng thành công

Kathy Nguyen
1 năm trước

Nhờ bài viết mà mình biết thêm kiến thức về luật rõ ràng hơn. Cám ơn PLG đã có những bài viết bổ sung nhiều kiến thức cần thiết cho bạn đọc.